Konkurs
Młody Film

w ramach projektu „Harcerskie Wakacje Dziesiątej Muzy”

podczas 45. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach

12-22.07.2018 r.

Konkurs Młody Film organizowany jest nieprzerwanie od 2014 roku, dotychczas odbyło się pięć edycji. Jego organizatorem jest Chorągiew Kielecka ZHP, a partnerem – Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, w którego kinie „Fenomen” co roku w lipcu organizowana jest Gala Młodego Filmu, połączona z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród. Konkurs ma kilka niezmiennych zasad: przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia, a pracą konkursową jest samodzielnie stworzony w dowolnej technice film, o długości nieprzekraczającej dwóch minut. Najważniejszy jest jednak przekaz – Młody Film to przestrzeń, w której najmłodsi twórcy mogą się swobodnie wypowiedzieć, zaprezentować swoje dzieło przed szeroką publicznością, a także spotkać ludzi, którzy podobnie patrzą na świat. Filmy, które zostały nagrodzone i wyróżnione, a także relacje z dotychczasowych edycji konkursu znajdziecie w dziale Archiwum.